BoPriset

logo
Välj län och kommun

Du kan antingen använda listrutan eller navigera med hjälp av kartan för att komma vidare till Bopriset.

Län:
Kommun:
Villa = Villor Fritidshus = Fritidshus
Så här gör du: Klicka på kartan ovan för att zooma in till önskat område. Via punkterna för villor och fritidshus får du upp köpepriserna för alla överlåtelser de senaste 3 månaderna. Med pilarna kan du förflytta dig åt valfritt håll i kartan.

Statistikbearbetningen är utförd av Värderingsdata som har upphovsrätt till allt statististikmaterial. Källan skall alltid anges vid publicering av materialet. Ur Sverige-, Röda- och Terrängkartan (C) Lantmäteriverket. Ärende L2000/155.